DET GRØNNE TIL NYE HØYDER!

Å skape grønne lunger i bymymiljøer er ingen ny sak, å ta i bruk grønne vekster på fasader er heller ingen stor nyhet lenger. Derimot er det å beplante Skogselskapets tak på hovedkontor midt i Oslo med nettopp skog en nyvinning.

Ikke tenk dårlig vedlikeholdte torvtak der skog overtar over tid, men skog som med hensikt dekker taket. Naturligvis med en bugnende variasjon med fortrinnsvis lavtvoksende treslag (eks. Søt Vier, Rogn, Hassel, Tysbast, Einer og Hegg). Disse treslagene vil bidra til økt leveområder for pollinerende innsekter, samt bidra i positiv retning til et bedret luftmiljø i Oslo sentrum. Vi ønsker med det å være en spydspiss i å tenke nytt for hvordan utforme og bekle takfasader i bymiljøer. Dette prosjektet skal vi gjennomføre i samarbeid med en ny oppstartet og ung konseptutvikler fra arkitektkontor lokalisert i Vika i Oslo:  Grønt Arkitektkompani

“Vi skal ærlig innrømme at ungskogpleien som må utføres på taket etter hvert må gjøres av noen uten høydeskrekk, sier seniorkonsulent Tore Molteberg med et lurt smil om munnen.”

Et spørsmål som raskt vil dukke opp for mange:

Hvordan skal røttene til trærne ha nok grobunn for rotsystemer, tilgang på vann og ikke minst ha nok plass å vokse på?

Det er ikke til å feie under teppet at det vil kreve en enorm forsterkning av dagens takkonstruksjon, det lar seg heldigvis gjøre på bakgrunn av at vi har et solid bygg å utvikle. Deretter vil man dekke taket med såkalte “BioCOMpostgrids”, som er utviklet i Irland. Det er plastnett (geonett) som er produsert av gjenvunnet havplast, “nettet” som er formet som avlange baller (omtrent som høyballer) blir fylt med resirkulert økologisk bomull og finhakket papp. Disse vil gi trær og vekster som plasseres på taket gode muligheter for feste, rotutvikling og ikke minst holde godt på fuktighet.

Et slikt tiltak er søknadspliktig på bakgrunn av fasadeendring, men både Oslo kommune og naboer er veldig positive til tiltaket. Spesielt eierne av bygårdene som er i umiddelbar nærhet viser stor interesse for prosjektet og følger nøye med for muligens å implementere dette på egne tak i fremtiden. Da vil dette kunne bli en av Oslos grønneste bydeler, hvert fall sett fra oven. Noe vi hadde likt svært godt, naturligvis…

Vår administrerende direktør, Trygve Enger, ser med stor glede frem til å kunne realisere dette prosjektet allerede i løpet av høsten 2023 og retter en stor takk til Grønt Arkitektkompani for utviklingen av dette spennende konseptet. Ikke minst rettes det en stor takk til finansielle aktører som bidrar til at dette vil bli realisert -ved Enviro Concept Movement og Oppåvasjon Norge.