Urvassaga i Orkland lå en gang i dette bekkeleiet, og her lå det også en gård.
Foto: Hans C. Brede, Skogselskapet.