• Skogen fyller mange roller og er viktig for velferden og verdiskapingen i Norge.
 • Skogen er en stor leverandør av råvarer som brukes i mange produkter vi omgir oss med hver eneste dag.
 • Skogen blir også sett på som stadig viktigere i klimakampen. Den renser lufta og drikkevannskildene, og leverer materialer som kan erstatte mindre miljøvennlige materialer og den leverer fornybar energi.
 • 38 % av Norges landareal er skog.
 • Norge finnes det ca. 30 forskjellige sorter trær. De vanligste tre slagene i Norge er gran, bjørk og furu.
 • Ikke minst; skogen gir oss muligheter for gode opplevelser gjennom lek, trening og et variert friluftsliv.
 • 60 % av våre landlevende dyre- og plantearter finnes i skogen, og på verdensbasis er 1,6 milliarder mennesker avhengig av den som sitt livsgrunnlag.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”7882″ title=”false”][/3d-flip-book]

Fakta om skog

 • Skogen gir opplevelse og rekreasjon
 • Skogen gir materialer til hus og hjem
 • Skogen binder C02 og gir bedre klima
 • Skogen gir varme og energi
 • Alt som kan lages av olje kan lages av skog!

Skogopplysningen

 • Formidling av hvem som gjør hva i skogsektoren
 • Kalender og aktivitetsoversikt
 • Rekrutteringsprogram: Velg Skog – med skog som jobb
 • Fagtidsskrifter og bøker
 • Veiledning innen skogrelaterte temaer

Send oss spørsmål om du lurer på noe

4 + 0 = ?

Aktuelle saker fra Skogopplysningen

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.