Felles årsmøtearrangement for Oslo og Akershus og Østfold

Skogselskapet i Østfold og Skogselskapet i Oslo og Akershus
inviterer alle medlemmer:

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås, fra kl. 15

Foredrag med:

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida

Thor Gotaas er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.
Svein Solberg er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betrakninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Etter felles foredrag og middag avholdes årsmøtet for de to skogselskapene separat. Innkalling og saksliste vil sendes ut.

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag – sett av tid i kalenderen nå!

Her kan du melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med Snorre (SiOA) eller Ole-Christian (SiØ) hvis du har noen spørsmål.