Fra oljealder til trealder. ER avlyst

Fra oljealder til trealder.

Åpen og fagdag. Velkommen til Lørdag 12 august.

ER AVLYST, på grunn av flomm, vi jobber med ny dato for arrangementet

Det grønne skifte i praksis, Hvordan gå fra fossilt karbon til grønt karbon.

Industribygging i praksis.
Tid:
Lørdag 12 august   kl. 11.00  – 14.30
Hvor: Gjøvik,  -oppmøte  Eidsiva Bioenergi sitt anlegg på Kallerudlia 9 Gjøvik

Årsmøte i Skogselskapet i Oppland fra kl 14.30 til 16.00

Program:

Kl. 11.00 Oppmøte. Kaffe m/noe å bite i.
kl. 11.30 Åpning ved Erik Eid Hohle, styreleder i Oppland Skogselskap.

Kl. 11.35 Velkommen til Gjøvik ved ordfører Torvild Sveen.

Kl. 11.40 Omvisning på Eidsiva Bioenergi sitt anlegg Kalserudlia 9 2818 Gjøvik

Kl. 12.20 Transport til Folkets hus i Hunndalen/Globus

Kl. 12.30 Presentasjon av Skjerven Biopark v/prosjektleder Per Anthony Rognerud.

Kl. 12.40 Hvordan kan vi på best måte sikre råstoffet til fremtidens bioenergi og industri?

Kl. 12.50 Politisk innledning.

Kl. 13.00 Politisk debatt.

ca 13.30 kafe og servering av Globus kaffe

Nye medlemskap i Skogselskapet i Oppland (2023) kan under «skogdagen» tegnes for kr. 125,- .

De som er medlemmer av Skogselskapet i Oppland er velkommen til årsmøte som er berammet til etter

servering på folkes hus, – ca. kl. 14.30

Påmelding send e-post til info@skogselskap.no

 

Av hensyn til bevertning ønsker vi påmelding til arrangementet.

Ola Gram Dæhlen // Tlf. : 950 26 940

Innkalling til årsmøte
Tid: lørdag 12. august kl. 14.30-16.00
Sted: Gjøvik, Folkets hus i Hunndalen
De som melder seg på vil få tilgang til møtet på mail.

Saksliste:

  • Velkommen v/Erik Eid Hohle
  • Godkjenne innkalling
  • Valg møteleder og referent
  • Valg to personer til å undertegne protokollen
  • Årsberetning og regnskap (se nettside)
  • Vedtektsendring papirer ligger på HER
  • Valg (leder, styret, varamedlemmer og valgkomité) Innstilling HER
  • Godtgjørelser
  • Eventuelt innkomne saker
  • Avslutning

Styret i Skogselskapet i Oppland

Styreleder: Erik Eid Hohle ,  Simen Skarkerud, Anette Ludahl, Bjørnar Sørbøen, Ingun Therese Braanaas.

Velkommen

Andre nyheter fra Oppland