Aktuelle saker fra Bergen og Hordaland

Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer.

Skogselskapsfamilien er stor, der det finnes skog finnes også et skogselskap. Skogselskapet i Bergen og Hordaland er et av landets 19 lokale skogselskap som ligger under sentralleddet, Det norske Skogselskap i Oslo. I tillegg til informasjon, opplæring og påvirkning, har Skogselskapet stått bak viktige etableringer som landets planteskoler, Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt.

Norsk Skogbruk er et frittstående, uavhengig organ for skogbruksnæringen. Tidsskriftet utgis av Det norske Skogselskap og bringer stoff fra områdene maskiner, teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.

VEGPLANLEGGING
(av skog- og landbruksveg)

Skogselskapet Bergen og Hordaland kan tilby tenester innan vegplanlegging i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane.

Ta kontakt dersom du ynskjer gratis og uforpliktande synfaring. Skogselskapet vil kunna hjelpa deg med søknadar, oppmerking av veglinje, prosjektering og innhenting av anbod.

Styret

Styret i Skogselskapet i Bergen og Hordaland består av:

Leiar: Henrik A. Valle
Nestleiar: Per Aas Moen
Styremedlem: Trine Hilstad
Styremedlem: Trond Håvard Bjørnstad
Styremedlem: Jørgen Frøndal

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.