Megarden Planteskole, i Heim kommune, eies og drives av Skogselskapet i Møre og Romsdal

Megarden Planteskole
Landvegen 143
6680 Halsanaustan
Tlf: 91141531

Tore Dønheim
mogr@skogselskapet.no