Aktuelle saker fra Oppland

Skogselskapet i Oppland er 120 år, med en historie som i korte trekk kan karakteriseres som ideskaper, initiativtaker og igangsetter. Mange arbeidsoppgaver er senere overlatt til andre for videreføring. Skogbrukets langsiktige perspektiv har alltid vært en grunnpilar og ”ledestjerne” i vårt arbeid.

Dagens arbeidsoppgaver bærer også preg av dette:

  • Planteskolen er bærebjelken som også gir muligheter til å løse mange av våre viktige oppgaver fremover.
  • Informasjonsarbeidet ovenfor allmenheten har hovedfokus mot ”Skog og Klima”, skogens betydning for samfunnet i videste forstand, og retter seg spesielt mot barn og ungdom.
  • FoU- arbeidet inne Frø- og planteforsyningen har både nasjonal status og er kjent ut over landets grenser.
  • Prosjektarbeid som utviklingsarbeid i Etiopia, arbeidskraftrekruttering, vegplanlegging, ”Kulturvernplan for Vassfaret” og etablering av skogstier for skoler og allmennhet understreker den langsiktige profilen i vårt arbeid.

Fremover vil det bare bli viktigere å arbeide for langsiktige ideer.  Vi må arbeide oss vekk ifra det ”hydrokarbonbaserte” Norge i dag og fremover mot et ”karbohydratbasert” samfunn!

 

Styret

Styret i Skogselskapet i Oppland består av:

Leder: Erik Eid Hohle
Nestleder: Simen Skarkerud
Medlem: Bjørnar Sørebøen
Medlem: Ingun Therese Braanaas
Medlem: Anette Ludahl

Vara til Styret:
Per Rognerud, Silje Ludvigsen

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.