Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning.

Vår historie i Trøndelag strekker seg tilbake til 1899. Skogselskapets opprinnelige formål var å rette opp skadene etter århundrer med rovhogst, og overutnyttelse av skogressursen. Dagens situasjon er annerledes, der vi også har oppmerksomhet på skogens sosiale, biologiske og klimatiske funksjoner.

Skogselskapet i Trøndelag består idag av de 3 tidligere skogselskapene Namdal, Inn-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Leie av møterom og selskapslokaler på Kvatninga, eller guiding i Arboretet:

Send e-post til: Rannveig@trondelagenskogselskap.no
eller ring: 47 64 03 66

Aktuelle saker fra Trøndelag

Styret

Styret i Skogselskapet i Trøndelag består av:

  • Leder: Ståle Solem
  • Nestleder: Erling Gartland
  • Styremedlem: Solbjørg Kjølstad
  • Styremedlem: Kari Frøseth
  • Styremedlem: Vibeke Tronstad Selnes
  • Styremedlem: Trygve Ebbing
  • 1. vara: Bård Håvard Viken
  • 2. vara: Sverre Husby
  • 3. vara: Bodil Haukø

 

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.