Gjenvalg på årsmøtet

Årsmøtet ble holdt på Jørpeland i Strand kommune tirsdag 14. juni. Alle som var på valg i år hadde sagt ja til gjenvalg, og samtlige ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Styret ser dermed slik ut:

Christian Aasland, leder.

Kristofer Tveiterå, nestleder.

Inga Apeland, styremedlem.

Karin Repstad Spanne, styremedlem.

Per Helle, styremedlem (fylkestinget)

Rasmus Stokkeland, 1. vara.

Mathilde Grimsby, 2. vara.

Jan-Erik Larsen, personlig vara for Per Helle

I forlengelsen av årsmøtet arrangerte vi også i år et seminar med aktuelle tema, pluss tilhørende ute-del.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes ønsket skogfolket velkommen til Strand, og orienterte om kommunen med spesiell vekt på skogrelatert aktivitet. Strand er for eksempel stor på landsbasis innen juletreproduksjon.

Fra besøket hos Jørpeland Sag som avrundet seminaret

Fylkesskogmester Stein Bomo hos Statsforvalteren foredro om gode klimatiltak i skog, mens daglig leder Anders Kristiansen i Trefadder AS fortalte om ideen bak, og utviklingen av selskapet, som selger CO2-kvoter basert på planting av klimaskog.

Øyvind Stranna Larsen fra Norsk Ved forum for vedprodusenter orienterte om vedproduksjonen i Norge. Ute-delen bestod av synfaring i lokal skog med innledning av fagansvarlig i Trefadder AS, Rasmus Stokkeland, før dagen ble avrundet med bedriftsbesøk hos  Åshild og Svein Kjetil Rønnevik på Jørpeland Sag/Ryfylke vedlager.