Gratis vedhogst!

Gratis vedhogst på Auestad i Gjesdal

Skogselskapet i Rogaland er i ferd med å gjennomføre et makebytte på vår eiendom Auestad (gnr/bnr – 29/5) i Gjesdal. I den forbindelse vil det meste av arealet vest for elva (Selsåna) bli omdisponert til beite, forsøksfeltene med barskog i nord vil bli stående enda noen tiår.

Alt av bjørketrær og selvsådde bartrær på denne delen av eiendommen vil bli fjernet i løpet av et par år. Skogselskapet ønsker i vinter å gi tilbud til sine medlemmer, støttespillere og andre ved- entusiaster om å hogge ubegrenset mengde ved på denne delen av eiendommen.

De som finner dette attraktivt bes om å sende en sms til 916 26 900, daglig leder Erik Faye-Schjøll, for å melde fra om at dere benytter tilbudet. Dersom det er spørsmål eller noe annet kan man stille disse ved å ringe samme nummer.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland