Høstingsdager🦌

Om høsten bugner skogen av ressurser i form av bær, sopp og vilt, dette måtte vi selvfølgelig benytte oss av som lærlingsarena.

Skogens ressurser har mennesket i all sin tid benyttet seg av. Selv om omfanget og nødvendigheten av høsting fra naturen har endret seg igjennom tiden, er ressursene fra skogen idag en enkel vei til flott naturopplevelse, samt velsmakende og sunne måltider.
I Norge er vi gjennom allemannsretten så privilegerte at vi fritt kan plukke bær, sopp og nøtter i skogen, og denne retten anser vi i Skogselskapet som særs viktig. Derfor ønsket vi igjennom et eget prosjekt å formidle til skoleelver hvordan vi alle kan benytte oss av skogens ressurser.

Vi formidler ofte kunnskap om trær og treprodukter, men skogen er mer enn dette. Våre interesser og vår kunnskap inkluderer også sanking av bær, jakt og viltforvaltning. Vi kan mye om alle ressursene skogen byr på, og noe av denne kunnskapen har vi i høst fått formidlet til 5. trinn ved Gamlegrendåsen skole, Son skole og Varteig barne- og ungdomsskole. På disse skolene fylte vi en hel skoledag med undervisning om og begeistring for jakt i Norge, forvaltning av vilt, luftgeværskyting og tilberedning av mat over bål.

Elevene fikk lære om hvilke krav som stilles før man kan dra på jakt, forvaltning av vilt, hvilke arter som kan jaktes på og når man kan jakte på viltet. Elevene fikk også prøve seg på luftgeværskyting, med noen treff og en del bom forstår de fleste at skytetrening er helt nødvendig (- og lovpålagt) før man skal ut på jakt.

Over bålet ble det tilberedt elgkjøtt med kantarell og rørte tyttebær. En matrett som i sin helhet kommer fra skogen. I tillegg til å få en god smak av norsk natur, lærte elevene om bær og sopp.

Disse høstingsdagene har vært et samarbeid med Skogselskapene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud og Telemark. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler fra Miljødirektoratet.