Hva betyr skogen for min økonomi?

Ut i skauen – faglige skogdager 2023

Velkommen til Hvatum på Brunlanes søndag 23. april kl 12.00 – 15.30

Hvilke skjøtselstiltak er nødvendige og riktige for å utnytte skogens muligheter innenfor rammene av lovverk, miljø- og samfunnshensyn. Med vekt på foryngelse og ungskogpleie for en robust framtidsskog.

Tidligere Fylkesskogsjef Knut Ivar Løken og Anders Aschjem fra Viken Skog tar opp spørsmål om riktig alder for hogst, skogens verdi, og stell av plantefelt og ungskog for å oppnå best mulig produksjon. Det kreves ingen forkunnskap for å følge dagens fagprogram.

Fagprogrammet starter kl. 12.00. Møt opp i god tid.

  • Familieaktiviteter: Natursti og skogplanting m.m for barna
  • Servering: Knokesuppe fra Søndre Grevle gård og kaffe/brus
  • Veibeskrivelse: Følg Tanumveien sørover fra Tanum Kirke, og inn på Manvikveien til merket parkering, mot Hvatum.

Husk å notere de tre andre fagdagene i kalenderen din!

Arrangementene er et samarbeid mellom Skogselskapet, skogeierlagene i Vestfold og Statsforvalter i Vestfold og Telemark.