Invitasjon til åpent årsmøte

Som tidligere varslet blir det åpent årsmøte i Skogselskapet i Rogaland tirsdag 14. juni på Jørpeland. Årsmøtet blir etterfulgt av seminaret Grønt skifte i praksis» med både foredrag og utferd. Frist for påmelding er 7. juni.

Seminaret arrangerer vi i samarbeid med Statsforvalteren, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune.

Påmelding skjer på hjemmesiden til Statsforvalteren der du krysser av for deltakelse på de ulike delene av arrangementet.:

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Kurs-og-konferanser/2022/06/seminar-om-co2-fangst-i-skog-og-vedproduksjon/

 

Årsmøte og seminar «Grønt skifte i praksis»  

Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren, fylkeskommunen og  Strand kommune

Tysdag 14. juni 2022, Villa Rosehagen Jørpeland

Adresse: Vågabakken 1, 4100 Jørpeland

 

09.30 – 11.30             Ope årsmøte i Skogselskapet. Kaffi med noko attåt

11.30 – 12.30              Lunsj

12.30 – 18.00              CO2 fangst i skog og vedproduksjon utferd. Sjå eige program under

 

CO2 fangst i skog og vedproduksjon

12.30 – 12.40              Velkomen til Strand v/ Irene Heng Lauvsnes, ordførar i Strand

12.40 – 13.00              Gode klimatiltak i skog v/Stein Bomo Statsforvaltaren i Rogaland.

13.00 – 13.30              Få betalt for å fange CO2 i eigen skog v/Anders Kristiansen, dagleg  leiar i Trefadder AS.

13.30 – 13.45              Spørsmål

13.45 – 14.00              Beinstrekk og påfyll

14.00 – 14.30              Kva må til for å tene pengar på vedproduksjon? v/Øyvind Stranna Larsen, Norsk Ved

14.30 – 14.45              Spørsmål

14.45 – 18.00               UTFERD: Kaffi/mineralvatn med noko godt attåt

15.00 – 16.00               Aktuelle klimaskogareal – synfaring ved skytebanen på Jørpeland og

Innleiing ved Rasmus Stokkeland, fagansvarleg Trefadder AS

Besøksadresse:  Leitevegen 115, 4100 Jørpeland

 

16.15-18.00                  Profesjonell vedproduksjon – demonstrasjon og orientering             

Vert: Åshild og Svein Kjetil Rønnevik

Besøksadresse:  Jørpeland Sag/trelast AS (Ryfylke vedlager) Kvalvågvegen 297, 4105 Jørpeland

18.00                         Slutt

 

Påmeldingsfrist er 7. juni 2022.

Deltaking på årsmøte og seminar inkludert lunsj og anna servering er gratis. Det er god parkering like ved Rosehagen. Transport blir basert på personbilar på utferd. Det er greie forhold for parkering.

Vi tek atterhald om eventuelle deltakaravgrensingar/endringar som følgje av Covid-19 og smitteutbrot.

 

Velkomen til Strand og Jørpeland!