Kaffi og skogprat i Sørmarka

Skogselskapet i Rogaland «tjuvstartet» markeringen av FNs internasjonale Skogdag, som er 21. mars, med familiedag i Sørmarka søndag 20. mars. Strålende sol lokket svært mange til arrangementet.
Vi tok i mot besøkende med bål og kaffilars, spikke-emner og kniver til barna, og ikke minst inviterte vi til læring gjennom digital skog-quiz ,og artsbestemmelse av medbrakte treslag.

De som la søndagsturen innom arrangement fikk også utdelt informasjon om skogens avgjørende rolle for alt liv på jorden, og det arbeidet som Skogselskapet legger ned både lokalt og nasjonalt.

Hyggelig er det også at vi fikk nye medlemmer gjennom arrangementet.

FNs Internasjonale Skogdag er innstiftet for å sette søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, og ikke minst alle menneskene som lever i og av skogen.

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, er en grunnleggende forutsetning for det globale miljøet og gir store positive bidrag i klima-arbeidet.

Helt siden FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I tillegg er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen for sitt levebrød. Avskoging gjør at en million dyre- og plantearter er truet.