Læring i skogen

I samarbeid med skoler arrangerer vi skoledager, der vi lærer barna å ta vare på skogen. Dagene består av ulike praktiske og teoretiske oppgaver tilpasset alder.

Elvene lærer blant annet om:

  • fotosyntesen og skogens rolle i klimakampen
  • ulike treslag
  • artsgjenkjenning og livet i skogen
  • allemannsretten og hensynsfull ferdsel
  • skogen som fornybar ressurs og næringsgrunnlag
  • bruk av skogen i dag og i tidligere tider

Tilbakemeldingene forteller at elevenes humør og konsentrasjon løftes etter å ha tilbragt en dag i skogen med oss.

Vi har også ulike temadager:
Klimadag, plantedag, høstingsdag og ungskogpleie.

Ta kontakt med ditt lokallag for å melde din interesse.

Skoleskogdager

En skoledag fylt med mestring og læring ute i skogen, i samarbeid med Skogselskapet.

Kong(l)e for en dag

En meget populær, landsdekkende semidigital skoleskogdag med konkurranser og aktiviteter.

Den store plantedagen

En skoledag med deltakere fra hele landet, der planting av ny skog og læring om treets kretsløp er tema.


Vi arrangerer også kurs for voksne

Kurs for skogeiere

Vi arrangerer faglige møteplasser og samlinger over hele landet der temaene blant annet er skogkultur – som planting, plantekvalitet, plantevalg og ungskogpleie – men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked, for å nevne noe.

Rekrutteringsprosjektet JOB:U

Skogselskapets sommerjobbprosjekt for ungdom, JOB:U, startet som et pilotprosjekt i Hedmark 2019 og 2020. I 2021 fulgte Innlandet etter og nå har det spredd seg videre til Østfold, Buskerud og Telemark, Oslo og Akershus, Innlandet og Trøndelag.

Naturen som læringsarena

Fagsamlinger for lærere og pedagoger rundt om i landet. Gjennom å inspirere de som jobber med barn og unge til daglig til å ta med læringen ut i naturen, kan vi påvirke slik at mange barn får de positive effektene av læring i friluft.

Et samarbeidsprosjekt i regi av Norsk Friluftsliv.