Motorsagkurs for ungdom

Dette kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune og er tilrettelagt for ungdom som ynskjer å bli motorsagkyndige. Under kurset får ein opplæring i bruk og vedlikehald av motorsaga, sikkerheitsregler, kapping av stammer i spenn, riktig fellinng og kvisteteknikker og sikker bruk av hjelpeutstyr.

Dette kurset blir gjennomført både innandørs og ute i skogen og går over to dagar.

Kurs for: Ungdom, 15-19 år

Kvar: Innandørs og utandørs

Instruktør: Arnt Laukeland