Rundt 15 skogplanteskoler, fordelt over hele landet, forsyner norske skogeiere med skogplanter. De fleste planteskolene eies helt eller delvis av fylkesskogselskapene mens noen få er i privat eie.

Uavhengig av eierstruktur er 12 av planteskolene tilknyttet Planteskoletjenesten i Det norske Skogselskap. Planteskolene som er tilsluttet Planteskoletjenesten står for nær 95 % av planteomsetningen i skogbruket. Planteskoletjenesten har følgende målsetting:

• Gi planteskolene oppdatert kunnskap for å kunne levere nok planter av god kvalitet til skogbruket
• Arbeide for rasjonelle og tidsriktige dyrkingsmetoder
• Øke kunnskapen om og interessen for riktig plantebehandling
• Styrke kompetanseoppbyggingen og stå sentralt i det framtidige utviklingsarbeidet innen skogplanteproduksjonen

Henvendelser vedrørende planteskoletjenesten kan rettes til:
Det norske Skogselskap
v/seniorkonsulent Tore Molteberg
telefon 23 36 58 50
mobil 900 75 893
tore@skogselskapet.no

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.