Skogdagar 2022

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering (pølser eller liknande).

Lista vil oppdatere seg kontinuerlig.

Dato Klokka Stad Kommune
02.jan 10.00 Lavikdalen Hyllestad
3.mai 10.00 Dale Fjaler
5.mai 17.00 Ved pumpehuset til vassverket på Fløtre, Byrkjelo Gloppen
9.mai 17.00 Fristad Askvoll
12.mai 17.30 TBA Luster
13.mai 10.00 Valeberg Sogndal (Kaupanger)
16.mai 11.00 Asperheim gard Årdal
18.mai 18.00 Takledalen Gulen
20.mai 13.00 Innvik Stryn
24.mai 17.00 Nordfjordeid Stad
7.juni TBA Ålfoten Bremanger