Skogselskapet i Buskerud og Telemarks årsmøte for 2021

I “hjertet” av  Telemark ble Skogselskapet i Buskerud og Telemark årsmøte gjennomført den 22.06.2022 på Evju Bygdetun.

Med historie helt tilbake til 1978 har Telemarksbruket i Midt-Telemark kommune drevet sagbruk. Årsmøtet fikk en historisk gjennomgang av endringene og utviklingen til fabrikken helt fra starten til nåtid. Telemarksbruket gav oss et innblikk i en fremoverlent og  framtidsrettet bedrift, som har stor tro på skogen og dens verdi i fremtiden. Under vårt besøk var byggingen av en ny tørke i full gang på tomta. Denne tørka øker tørkekapasiteten til Telemarksbruket med 60 %, noe som vil resultere i en økning av årlig skjært volum fra 80 000 m3 til 120 000 m3.

Programmet på Evju Bygdetun ble innledet med sang og etter et nydelig måltid med kortreiste produkter på Evju Bygdetun, sto årsmøtet for tur.

I historiske omgivelser tok styreleder Anders Hals årsmøtet med stø hånd igjennom sakslista.

Årsmøtet fikk også presentert et sammendrag av arbeid og prosjekter administrasjonen gjennomførte i 2021. Med store smil og gode kommentarer var det tydelig at årsmøtet er godt fornøyd med arbeidet.

Styret i Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Fra venstre: Daglig leder Karl Henrik S. Berke, Hølje Kr. Jore, Åse Hovd, Ellef Andreas Korsbøen. Heidi Hovde Skårnes var ikke til stede da bilde ble tatt.

Styret:
Leder:                  Anders Hals                          Styreleder, for ett år                                   Gjenvalgt
Nestleder:            Åse Hovd                              Nestleder, for ett år                                    NY
Styremedlem:      Hølje Kr. Jore                        Styremedlem                                              Ikke på valg
Styremedlem:      Heidi Hovde Skårnes            Styremedlem, for ett år                              Gjenvalg
Styremedlem:      Ellef Andreas Korsbøen        Styremedlem                                              Ikke på valg

1. Varamedlem  Thorleiv Holtskog              For ett år                                                         Gjenvalg
2. Varamedlem  Halldis Liende Lie              For ett år                                                         Gjenvalg

Valgkomiteen består etter årsmøte av:
Bente Tveita (Leder), Terje Kristoffersen, Sveinung Kjellemo