Opplæring i ungskogpleie og sommerjobb i skogen (JOB:U) med instruktør fra Skogkurs.