Skoleskogdag i Oppland skoleåret 23/24

Vi rigger oss klare til nye Skoleskogdager. For skolen er opplegget gratis.
Dere kan selv ha en skoleskogdag, eller få besøk av oss.

Hva er en Skoleskogdag?

  • En dag hvor vi setter viktigheten av skogen i fokus
  • Fra kl. 10 – 13/14

Hvem kan få Skoleskogdag?
Dette skoleåret ønsker vi å prioritere 5. trinn og 8. trinn for skoleskogdager.
Gruppestørrelse: en slik dag er opprinnelig laget ca. 25 elever. Er annet ønskelig ta kontakt, så ser vi hva som er mulig.
Vi anbefaler alle skoler som er interessert, i å gjøre dette til et fast opplegg hvert år, slik at alle trinnene i løpet av barneskolen får en Skoleskogdag.

Hva lærer elevene?
Vi legger opp undervisningen slik at den passer antall elever med morsomme og praktiske oppgaver ute. Vi pleier å starte med en skoletime undervisning.
Undervisningen er tilpasset den nye lærerplanen, og legger særlig vekt på hvordan elever skal kunne ta bærekraftige valg, fotosyntesen, karbonets kretsløp og hva som kommer fra trær.
Det beste er å treffes i en skog nær skolen, eller annet egnet område som eleven kan komme seg til.

Hvordan få en skoleskogdag?
Dere kan få besøk av oss. Her er det første mann til mølla. Vi har fortrinnsvis Skoleskogdager på tirsdager og torsdager.
Send inn kontakt info til info@skogselskap.no  så tar vi kontakt for Skoleskogdag hos dere.

Lage Skoleskogdag selv
Ved å melde interesse, får du tilgang til en digital Skoleskogdagtime på 35 min. og oppgaver dere selv kan gjøre ute. Send mail til: emg@skogselskapet.noom at din skole er interessert. Deretter får du tilgang til materiell eller kalender for booking i en egen Teams gruppe.