Skoleskogdager i strålende vær!

Rundt 540 elever fra Time og Klepp meldte seg på tilbudet om skoleskogdag i Njåskogen i år. Vi er godt i gang med dagene som startet like etter påske. Elevene legger for dagen stor entusiasme, og går løs på de ulike i oppgavene de får med imponerende iver. Og når været også spiller på lag som i år, ja så er suksessen sikret.

De etter hvert tradisjonsrike skoleskogdagene  i Njåskogen har blitt til gjennom våre  gode samarbeidspartere, Jærmuseet/Vitengarden og grunneier Jæren Skoglag. Fra i år er vi så heldige å også ha Jæren Sparebank med oss på laget – noe som er med på å sikre framtiden for arrangementet, foreløpig for en treårsperiode.

Det er nemlig ikke billig å gjennomføre skoleskogdager for så mange elever, og det fordelt over mange dager. Men med økonomisk støtte ligger forholdene nå til rette for at Njåskog-dagene kan gjennomføres på dagens nivå også i årene som ligger foran.

Elevene, som er på 5. til 7. trinn får undervisning om skogens rolle som kimaarbeider, pleie av ungskog, og de sager, kløyver og pakker ved.

Hver elev får i tillegg plante nye trær, og de gjennomfører en natursti i skogen med oppgaver om

skogen både som fornybar ressurs, som næringsgrunnlag, og som biotop for alt fra maur til elg. Skogens rolle som en viktig bidragsyter i klimakampen er også en viktig del av naturstien. Det blir også lagt vekt på å lære elevene hensynsfull ferdsel i naturen, med særlig vekt på tiltak mot skogbranner.