Skoleskogdager på Limagarden

Så er høstens skoleskogdager på Limagarden i Gjesdal gjennomført. Totalt 240 elever på 6. og 7. trinn fra hele kommunen har deltatt på de totalt 8 dagene som er arrangert i løpet av september.

Dagene på Limagarden er sammensatt av to hoveddeler; Høsting av frukt, bær og rabarbra som elevene så bruker til å lage saft, syltetøy og fruktpai på kjøkkenet.

 

Den andre delen, som Skogselskapet har ansvaret for, handler om rydding i kulturlandskapet, saging, kløyving og pakking av ved, og ikke minst en skogsti med oppgaver med vekt på ulike treslag.

Det er stort mangfold av løvtrær på Limagarden, og elevene lærer om artsgjenkjenning, de ulike artenes egenskaper, og bruk i dag og i tidligere tider.

Som i Njåskogen på våren, samarbeider Skogselskapet også her med Jærmuseet om undervisningen.