Søndag i skauen 4. september i Tønsberg:

“Hvem eier skogen vår?” – en debatt om flerbruk

Søndag 4. september er Friluftslivets dag, og vi deltar på et felles arrangement med flere andre friluftsorganisasjoner, i regi av Norsk Friluftsliv og Forum for Natur og Friluftsliv.

I samarbeid med skogeierlagene i Vestfold arrangerer Skogselskapet Søndag i skauen 4. september kl. 11-14. Arrangementet er en del av Friluftslivets uke, og vil denne gangen foregå i bynært strøk, på Messeområdet i Tønsberg, ved Messehall A. Debatten finner sted kl. 13.00, og alle som ønsker er velkomne til å høre på.

Vi tar opp temaet «Hvem eier skogen vår?» – en debatt og bålsamtale om flerbruk av skogen. Vi har invitert Nicolaus Wedel Jarlsberg, Rasmus Hansson, Atle Rønning og Knut Ivar Løken, til å delta i en debatt om vår felles bruk av skogen og vår forvaltning av den i fremtiden.

Mange mener mye om hogst, vern og rettigheter i skog, uten å vite nok om det. Erfaring tilsier at det er manglende kunnskap og forståelse rundt emnet, og mellom de ulike interesser og fagfelt. Vi ønsker gjennom en bålsamtale og debatt å skape dialog på tvers av friluftsliv, naturvern, allmennhet, skogeier og næring, og har derfor invitert folk med ulik erfaring til en prat.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og passer for liten og stor. Skogselskapet og Skogeierlagene har flere ulike aktiviteter i tillegg til bålsamtalen, som bålkaffe, saging/kløyving av ved, natursti og spikking.

Link til arrangementet på Facebook finner du her.

Hvem som stiller til debatten kl. 13.00:

 • Nicolaus Wedel Jarlsberg er eier og driver av Jarlsberg Hovedgård, et stort og bynært gårdsbruk med mye skog, der flerbrukshensyn i skogen er en del av hverdagen.
 • Knut Ivar Løken, fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark, har lang erfaring fra skogforvaltning og vet hvordan ting fungerer pr. i dag, hvilke hensyn som må tas og hvilke lover og regler som er gjeldende på skogfronten.
 • Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne, er biolog og politiker med lang erfaring fra miljøvernarbeid.
 • Atle Rønning er entreprenør i Atle Rønning Maskin og representant fra skognæringen og Tønsberg-distriktet skogeierlag. Han har lang erfaring fra skogsdrift, forvaltning og PEFC skogstandard.

Fra Skogselskapet stiller Bjarne Sommerstad som ordstyrer og Ole Tala som spørsmåls-stiller.

Et lite utvalg av spørsmål, innspill og påstander vi tar med i debatten:

Hogst og skogbruk

 • Mange er fremmedgjorte ift hvordan hogst tjener alle og gir oss produkter vi trenger. Mange ønsker å opprettholde sitt eget forbruk, men samtidig ikke la hogst skje i skog de selv er glad i. Hvorfor hogger vi og hva bruker vi egentlig tømmeret til?
 • Næringa følger PEFC skogstandard. Er folk flest klar over dette, og hvordan kan man øke forståelsen rundt næringsvirksomhet i skog?

Friluftsliv og naturvern

 • Er naturvern det samme som friluftsliv? Rent friluftsliv kan skade den ville naturen, men er det nok fokus på dette? Friluftslivet bruker ofte vikarierende argumenter ift hogst og at de kaller det «sin skog» og at den er statisk. Den allmenne oppfatningen og innspill om biodiversitet o.l. brukes aktivt for å kunne påvirke skogbruket til egen fordel.

Vern

 • Mye skog verner seg selv, fordi det ikke er drivverdig. Men muligens må vi opp i bratte lier for å skaffe nok tømmer med tida. Hva om tømmerstokken blir svært mye verdt etter hvert?
 • Vern er for noen, løsningen på alt, men virkningen av vern avhenger av flere faktorer. Hvordan nyansere bildet?
 • Hvem eier skogen vs. allemannsretten?

Skogeier og friluftsliv

 • Mange forstår ikke at skogeiere og næring må drive i samråd med forskrifter. Hvordan kan man øke forståelsen for hva dette dreier seg om? Skogeier har rett til å utnytte sin egen eiendom. Hva mener friluftslivsfolk om hvor mye skogeier skal tåle ift rettelegging på sin egen eiendom?
 • Hvordan forholder skogbruker seg til Friluftsloven?
 • Hvilke plikter og normer må du som friluftsmenneske forholde deg til?

Samfunn

 • Hvem skal betale merkostnadene for å drive et tilpasset og bynært skogbruk?
 • Hvordan skal våre etterkommere forvalte våre ressurser? Hvordan ser en naturverner for seg framtida f.eks.? Hva skal vi ha som hovedressursgrunnlag i landet vårt i fremtiden? Ref. skogens 100 års perspektiv.
 • Tilveksten i Norge går for første gang ned på 80 år. Vi har plantet mindre og brukt mer enn vi kan fortsette å gjøre. Hva tenker vi om det?