Stipend for studenter

Einar L. Yggeseths legat til fordel for Oslo og Akershus Skogselskap
Avkastning på legatet skal nyttes til stipender som ytes til hjelp for trengende som vil utdanne seg innenfor skogbruksnæringen og/eller til støtte for personer som arbeider innenfor forskning som har tilknytning til eller kan få betydning for samme næring. Personer hjemmehørende i Asker og Bærum er fortrinnsberettigede.

Søknad om stipend sendes til Skogselskapet i Oslo og Akershus,
på e-post: hm@skogselskapet.no, innen 25.05.22.