Styret i Skogselskapet i Trøndelag

Leder: Ståle Solem
Nestleder: Trygve Ebbing
Styremedlem: Erling Gartland
Styremedlem: Kari Frøseth
Styremedlem: Vibeke Tronstad Selnes