Tag Archive for: nettverk

Skogfaglig dag med skognettverkene i Trøndelag

Skognettverkene i Trøndelag la i år sin årlige nettverkssamling til Namsos. Som del av det faglige programmet var gjengen med ut på en skogbefaring på Skogselskapets eiendom Spjutnes på Elvalandet i Namsos.

Tema for skogbefaringen var utenlandske treslag, der vi kan vise til kanskje en av Trøndelags mest treslagsrike eiendommer. Spjutnes-eiendommen har gjennom 101 år i skogselskapets eie blitt brukt til testing og oppfølging av hvordan ulike treslag presterer i Trøndersk kystklima. Ett av treslagene som er plantet på eiendommen er sitkagran. Vi tok turen ut for å se på ett sitkabestand som ble plantet allerede i 1952. I løpet av sine 70 år har skogen vokst seg ca. 30 meter høy, og har gitt et volum på 100 m3/daa under bark. Skogen vokser fortsatt og den årlige tilveksten kan estimeres til rundt 2 m3/daa/år.

Etter en introduksjon til sitkabestandet kunne Statsforvalterens Trond Rian orientere om nytt regelverk for utenlandske treslag. De viktigste punktene er at det legges mer ansvar på skogeieren for å unngå spredning av utenlandske treslag. I tillegg vill det nye regelverket gjøre det lettere for juletreprodusenter som får meldeplikt istedenfor søknadsplikt.

Drone-demo

Til slutt fikk vi en demonstrasjon av Atilla Haugen i BioDrone. Han kunne vise frem hvordan droner kan brukes i praksis da han fløy opp med et lite «hogstaggregat» under dronen. Denne bruken av droner er for å sanke podekvist i toppen av et tre. Tradisjonelt sankes disse ved at en person klatrer opp i treet og bruker en lang stang med saks for å klippe kvisten. Med drone blir denne jobben mer effektiv og sikker for de som arbeider.

Etter befaringen på Spjutnes tok vi turen til Skogplanter Midt-Norges planteskole på Kvatninga. Her fikk alle informasjon og en innføring i Skogfrøverkets arbeid i foredlingssenteret på Kvatninga. I tillegg ble det en omvisning på anlegget der den nye pakkelinjen var i full drift. Avslutningsvis var det et kort foredrag om Skogplanter Midt-Norges pågående utviklingsprosjekter.

Vi takker Statsforvalteren og skognettverket for besøket og engasjementet under skogbefaring og planteskolebesøk.

Her følger noen glimt fra dagen: