Hvert år tilfører vi mennesker atmosfæren fire milliarder tonn karbon netto. I underkant av 20 prosent kommer fra avskoging. Den raske ødeleggelsen av skog bidrar altså sterkt til utslipp av klimagasser, noe som akselerer den globale oppvarmingen.

Resultatet er klimaendringer som kan ha både store, skremmende og ødeleggende konsekvenser for oss alle. Vi må finne løsninger som reduserer fossile utslipp og bidrar til en bedre økonomisk situasjon i fattige land, til fornybar produksjon av mat, materialer og energi samtidig. Her vil Skogselskapet bidra.

Trenger hjelp

Planteskole i Etiopia

I Etiopia har Skogselskapet drevet med prosjekter siden 2006 for å bygge opp igjen skogen i landet. En eksplosiv befolkningsvekst hadde ført til en fatal avskogning. Næringsgrunnlaget for millioner av mennesker var borte og klimaødeleggelsene var åpenbare. Og arbeidet har gitt resultater. Stadig flere innser at skogen kan både motvirke fattigdom og redde klimaet.
– Rundt 40 prosent av det enorme landet var dekket med skog for rundt 100 år siden, nå er det i underkant av tre prosent igjen. Myndighetene har forstått at noe må gjøres og har som mål å plante tre trær per innbygger per år. Det blir noe slik som 350 millioner skogplanter hvert år. Men for å få til det trenger Etiopia hjelp. Både når det gjelder økonomi og kunnskap, sier prosjektleder Ola Gram Dæhlen i Skogselskapet.

God butikk

Planter gir frisk luft å puste i, den veldige ørkenveksten kan stoppes og naturkatastrofer som følge av erosjon kan unngås. I tillegg kommer verdien hver enkelt bonde får ut av trevirket gjennom salg og gjennom det gi muligheter for økt levestandard. Et ikke uvesentlig poeng er jo at klimaet i tillegg reddes. Gram Dæhlen sier det er viktig å få dette budskapet ut.
– I Etiopia har vi satt ut ca 13 millioner planter. I løpet av 10 år produserer hver plante 88 liter trevirke. Tallet blir da 1.144.000 kubikkmeter, beregninger viser at hver kubikkmeter trevirke binder ett tonn C02. Kvoteprisene diskuteres, men et nøkternt anslag er 200 kroner per tonn bundet CO2. Det gir en samlet verdi på 228 millioner kroner i løpet av en tiårs-periode.  Regnestykket viser god butikk. God butikk er salgbart over alt, sier Ola Gram Dæhlen.

De siste årene er prosjektet i Etiopia drevet av Norvegian Forestry Group (NFG)  du kan lese mer om dette prosjektet Etiopia HER>>>>>

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.