28. og 29. september 2023

Kong(l)e for en dag

Skogselskapet og Skogkurs gjentar nå denne suksessen, for tredje år på rad. I år er over 1650 skoleklasser med til sammen ca. 31.000 elever fra alle landets fylker påmeldt. Det er en økning på ca. 300% fra 2022. Vi gleder oss!

 

Velkommen!
Kong(l)e for en dag er en morsom, kreativ og lærerik skoledag, hvor elevene kan velge mellom tre ulike oppdrag som dekker forskjellige læreplanmål for 1.–7. trinn. Dagen er en blanding av digital undervisning og praktiske oppgaver.

Ta læreplanmålene med ut i skogen!

  • Insektshotell, landskapskunst eller måling? 
  • Velg mellom praktiske, kreative eller realfaglige oppgaver som både dekker læreplanmål og lar elevene lære om skogen på en morsom måte. Tilbakemeldingene fra elever og lærere som har deltatt, er unisone – dette er gøy!

 

Hva: En dag fylt med muligheter for å lære mer om skogen – i skogen – på en morsom måte.

Hvor: I klasserommet og i naturen i skolens nærområde

For hvem: 1.-7. trinn i hele landet

Når: 28. og 29. september 2023

 

OPPLEGG:

Fredag 15. september: Påmeldingsfrist

Mandag 18. september: Oppgavene sendes ut! Klassene kan velge mellom tre ulike oppdrag. Læreren vurderer selv hvordan det er mest hensiktsmessig for klassen å arrangere utedelen. Vi anbefaler å ta elevene med ut i nærskogen, og løse oppgaven der.

(Eksempler på tidligere oppgaver finner du her).

Torsdag 28. september kl. 09.00-14.00: Dagen starter med en kort og lærerik film, som kan vises i klasserommet. Sendingen er felles for 1.-7. trinn. I år som tidligere år har vi fått med oss Håvard Lilleheie, som mange elever kjenner igjen fra tv-skjermen. (Eksempler på tidligere sendinger, kan du se her )

Elevene løser deretter oppdraget de har valgt, og tar bilde av resultatet og sender inn til oss.

De som ønsker å være med i trekningen av premie, må sende bilde av bidraget sitt til oss (kongle@skogselskapet.no) før klokka 14.30! (ett bilde per klasse).

Fredag 29. september kl. 09.00-09.30: Sending der vi viser så mange som mulig av de innsendte bidragene, og trekker noen vinnere.

 

HVORFOR? 

Deltakelse på Kong(l)e for en dag lar klassen jobbe med det overordnede målet bærekraftig utvikling, knyttet til følgende kompetansemål:

  • • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper

• utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av område

• delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

 

Målet med Kong(l)e for en dag er å la barn og unge lære mer om skogen og hva den betyr, på en morsom måte.

Som lærer styrer du selv hvordan den praktiske delen av dagen gjennomføres, og i hvor stor grad du bidrar i oppgaveløsningen. Av erfaring vet vi at elevene har enda større utbytte av dagen når de er litt forberedt. For eksempel at dere sammen leser gjennom oppgavene i forkant, velger hvilken av dem dere vil jobbe med, og tenker gjennom hvor dere kan gå for å finne eventuelle materialer dere trenger. Men dette er verken avgjørende, eller et krav for å delta – det viktigste for oss er at både lærere og elever har en fin dag sammen i skogen!

 

KONKURRANSE! PREMIE! 

De som ønsker å være med i trekningen av premie, må sende bilde av bidraget sitt til oss (kongle@skogselskapet.no) før klokka 14.00 den 28. september. Ett bilde per klasse.

Bildene som sendes inn kan brukes i sendingen dagen etter, på nettsider og i sosiale medier. Barna kan gjerne være med i bildet, så lenge de foresatte har gitt tillatelse til slik bruk av bilder.

Alle som melder seg på er med i trekningen av flotte premier fra Høyt & Lavt Klatreparker og Brusletto.

Høyt & Lavt Klatreparker finner du plassert på 19 ulike lokasjoner rundt om i Norge og består av klatreløyper i trær eller stolper med utfordrende hindre i mellom. Brusletto kniver representerer håndverkstradisjon, utvikling og kvalitet i over 125 år.

 

1. premie: En dag i nærmeste Høyt & Lavt klatrepark for hele klassen + 5 spikkekniver og 2 økser fra Brusletto.

2. og 3. premie: 5 spikkekniver og 2 økser fra Brusletto

OM ARRANGØRENE:

Kong(l)e for en dag er sponset av Sparebankstiftelsen DNB, og er gratis for skolene å delta på. Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge. Siden 2002 har vi bidratt med over 10 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Arrangør er Skogselskapet og Skogkurs, som har lang erfaring med å lage oppgaver og skoleskogdager for grunnskolen. 

Har du spørsmål, kontakt oss på kongle@skogselskapet.no.

NOEN AV BIDRAGENE FRA TIDLIGERE ÅR