Vårt mål er å dele faktabasert og objektiv kunnskap om skogen

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER

Læring i skogen

Vi arrangerer skoledager i skogen over hele landet. Dagene består av ulike praktiske og teoretiske
oppgaver tilpasset alder.

Naturstiplakater

Skogselskapet har over 200
naturstiplakater med forskjellige temaer som: treslag, dyr, naturvern og behandling av skog.

Skogopplysning

Det er behov for økt kunnskap om skogbruk i befolkningen, men også skogeiere har behov for informasjon. Det kan vi hjelpe med.