Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet

Naturstiplakater

Skogselskapet har over 200
naturstiplakater med forskjellige temaer som: treslag, dyr, naturvern og behandling av skog.