• Skogselskapets viktigste oppgave er:

  å spre faktabasert kunnskap om skog og synliggjøre skogens mangesidige betydning.

  Hva gjør skogselskapet?

 • Skogselskapets viktigste oppgave er:

  å spre faktabasert kunnskap om skog og synliggjøre skogens mangesidige betydning.

  Hva gjør skogselskapet?

Fakta om skog

 • Skogen gir opplevelse og rekreasjon
 • Skogen gir materialer til hus og hjem
 • Skogen binder C02 og gir bedre klima
 • Skogen gir varme og energi
 • Alt som kan lages av olje kan lages av trær!

Skogopplysningen

 • Formidling av hvem som gjør hva i skogsektoren
 • Kalender og aktivitetsoversikt
 • Rekrutteringsprogram: Velg Skog – med skog som jobb
 • Fagtidsskrifter og bøker
 • Veiledning innen skogrelaterte temaer

Aktuelle saker