Læring i skogen

Vi arrangerer skoleskogdager for å skape begeistring og nysgjerrighet for natur og skogbruk. Barna lærer om skogens kretsløp og betydning, gjennom ulike praktiske og teoretiske oppgaver tilpasset alder.

Elvene lærer blant annet om:

  • fotosyntesen og skogens rolle i klimakampen
  • ulike treslag
  • artsgjenkjenning og livet i skogen
  • allemannsretten og hensynsfull ferdsel
  • skogen som fornybar ressurs og næringsgrunnlag
  • bruk av skogen i dag og i tidligere tider

Ta kontakt med ditt lokallag for å melde din interesse.

Skoleskogdager

En skoledag fylt med mestring og læring ute i skogen, i samarbeid med Skogselskapet.

Kong(l)e for en dag

En meget populær, landsdekkende semidigital skoleskogdag med konkurranser og aktiviteter.

Den store plantedagen

En skoledag med deltakere fra hele landet, der planting av ny skog og læring om treets kretsløp er tema.

Naturen som læringsarena

Vi deltar på fagsamlinger for lærere og pedagoger rundt om i landet. Gjennom å inspirere de som jobber med barn og unge til daglig til å ta med læringen ut i naturen, kan vi påvirke slik at flere barn får de positive effektene av læring i friluft.

Et samarbeidsprosjekt i regi av Norsk Friluftsliv.