Hvorfor skoleskogdag?

  • gi elevene grunnleggende kunnskap om skogen
  • bli mer miljøbevisste
  • se sammenhenger mellom skogen og menneske
  • se mulighetene i skogen for bare trær
  • Det er barna og ungdommene som er fremtiden, og de som skal ta valg og de som kommer til å finne opp nye måter å løse samfunns- og klimautfordringene.

Dette er mål som oppfyller den nye Lærerplanen 2020.

Hva er en skoleskogdag?

  • En skoleskogdag er en dag hvor viktigheten av skogen blir satt i fokus, med en leken form for læring.
  • Dette skal være en dag hvor elevene skal få et innblikk i skogen, både praktisk og teoretisk.
  • Formålet med en skoleskogdag er at elevene skal bli kjent med sammenhenger, argumenter og få kompetanse til å ta mer bærekraftige valg i fremtiden.

Hvordan få til en skoleskogdag?

Skoglekene

Skoglekene er en konkurranse i skogkunnskap og friluftsliv for landets 5. klassinger. De to første rundene gjennomføres i egen nærskog.
Les mer og bli med på konkurransen her.