Hvorfor skoleskogdag?

  • Elevene blir kjent med skogens kretsløp, gjennom både lek og praktisk og teoretisk læring.
  • Elevene får grunnleggende kunnskap om skogen.
  • Elevene blir mer miljøbevisste.
  • Elevene ser sammenhenger mellom skog og mennesker.
  • Elevene ser mulighetene for jobb innen skog- og tresektoren.
  • Elevene får kompetanse til å ta mer bærekraftige valg i fremtiden.

Dette er mål som oppfyller den nye Lærerplanen 2020.

Hvordan få til en skoleskogdag?

Skoglekene

Skoglekene er en konkurranse i skogkunnskap og friluftsliv for landets 5. klassinger. De to første rundene gjennomføres i egen nærskog.
Les mer og bli med på konkurransen her.