Rekruttering

Skogselskapet jobber for å rekruttere ungdom til å velge grønn utdanning og jobb – gjennom ulike prosjekt som Velg Skog, Velg Naturbruk, TILVEKST og sommerjobb-prosjektet JOB:U.