Det norske Skogselskap er en ideell organisasjon som ble stiftet i 1898. Organisasjonen består av 16 lokale fylkesskogselskap og deres 7 400 medlemmer fordelt over hele landet.

Vårt formål er å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et godt skogbruk. Vår visjon er at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet.

Vi jobber aktivt med å øke kunnskapen om skog og bærekraftig skogbruk. Vi ønsker at både barn og voksne skal få oppleve og forstå hvor verdifull skogen er – enten interessen er skogbruk, friluftsliv eller naturvern.

Vi jobber for:

  • å øke kunnskapen om skogen som en viktig fornybar ressurs
  • å fremme betydningen skog og natur har for samfunnet
  • å synliggjøre skogens rolle som en arena for friluftsliv og folkehelse
  • å fremme forståelsen for skogens betydning for klima og biologisk mangfold
  • å øke kunnskapen om god skogforvaltning

Skogselskapet har gått fra å være pådriver for gjenreising av skogen til å jobbe for en ny, mer virkningsfull, moderne og jordnær klimapolitikk. Vi har stått bak viktige etableringer, som landets planteskoler og Skogbrukets Kursinstitutt, og HM Kong Harald er Det norske Skogselskaps høye beskytter. Les mer om vår historie her.

Vår jobb i dag er fortsatt å informere folk om hvor viktig skogen er for samfunn og bærekraft. Hvert år arrangerer vi blant annet skoleskogdager for over 10 000 barn i grunnskolen og hundretalls faglige samlinger for voksne.

Skogselskapet er opptatt av å gi den oppvoksende generasjon engasjement for skogen – som naturopplevelse og ressurs, slik at de kan forvalte våre ressurser på en god måte, også i fremtiden. Det mener vi er bærekraftig.

Styret i Det norske Skogselskap

Fra venstre: Marte Friberg Myre, Ruben Bøtun, Lars Henrik Sundby, Terje Kolstad, Karin Repstad Spanne og Line Henriette Holten.
Monica Grindberg var ikke til stede da bildet ble tatt.

Leder:
Line Henriette Holten

Nestleder:
Lars Henrik Sundby (Skogselskapet i Oslo og Akershus)

Styremedlemmer:
Terje Kolstad   
Marte Friberg Myre
Karin Repstad Spanne
Monica Grindberg
Ruben R. Bøtun (ansattes representant)

VÅRE SATSINGSOMRÅDER

Barn og unge

Vi arrangerer skoledager i skogen over hele landet. Dagene består av praktiske og teoretiske oppgaver.

Rekruttering

Gjennom ulike prosjekter jobber Skogselskapet for å rekruttere ungdom til å velge grønn utdanning og jobb.

Skogbruk

Vi formidler kunnskap og kompetanse for å gi skogeiere et bredt beslutningsgrunnlag i sin skogforvaltning.

Vår historie

På slutten av 1800-tallet ble den norske skogen kraftig uthogd. Så mye som to tredeler av tømmeret var hugget ned uten tanke på skogens viktige rolle inn i fremtiden.

For å snu denne negative utviklingen ble Det norske Skogselskap stiftet i 1898.

FNs bærekraftsmål

Skogselskapet har bidratt til å kommunisere mye av innholdet i bærekraftsmålene i mange år, lenge før 2015 da de ble nedfelt. Det er totalt 17 ulike mål som FN har sammenstilt, hvorav vi spesielt kan svare ut tre veldig godt.