Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, for friluftsliv og helse samt som avgjørende i klimakampen og for et godt skogbruk.

Vi ønsker å synliggjøre hvor viktig skogen er, ved å hjelpe barn, voksne og myndigheter med å ta valg som er bra for samfunnet, miljøet og skogen.
Ett av de valgene er å ta vare på, og bruke skogens ressurser.

Vi vet at det du blir glad i, tar du vare på.

Skogselskapsfamilien er stor, der det finnes skog finnes også et skogselskap. De 17 lokale skogselskapene og sentralleddet, Det norske Skogselskap i Oslo, utgjør storfamilien. I tillegg til informasjon, opplæring og påvirkning, har Skogselskapet stått bak viktige etableringer som landets planteskoler, Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt.

Norsk Skogbruk er et frittstående, uavhengig organ for skogbruksnæringen. Tidsskriftet utgis av Det norske Skogselskap og bringer stoff fra områdene maskiner, teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.

Styret

Styret i Det Norske Skogselskap består av:

Leder: Line Henriette Holten
Nestleder: Lars Henrik Sundby, Oslo og Akershus
Styremedlem: Anders Hals, Buskerud og Telemark
Styremedlem: Terje Kolstad, Møre og Romsdal
Styremedlem: Ole Christian Løchen
Styremedlem: Marte Friberg Myre, Hedmark
Styremedlem: Simen Gjølsjø, Østfold/NIBIO

 

Meld deg på nyhetsbrev

Aktuelle saker fra Skogselskapet

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.