Våre satsingsområder

Disse er skogselskapets overordnede styringsverktøy ved aktiviteter, arrangementer og tiltak.

Skog og helse:

Skogen er viktig for mennesker. Tilstedeværelse, opplevelser og aktivitet i skognaturen er godt for den fysiske og psykiske helsen. Tilgang til skog, høsting, kunnskap om skogens mangfold og muligheter gir opplevelser, mening og mestring. Et skogbruk som bidrar til dette, er et godt skogbruk.

FNs bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet – les mer

Skog og klima:

Trær og jord er våre viktigste karbonlagre. Trær blir til produkter med lave klimafotavtrykk, og trær er energi. Trær er fornybart og en ressurs for evigheten. Forvaltning av skog må foregå slik at samlet klimanytte blir optimal, samtidig som skogens mangesidige betydning ivaretas. Et aktivt skogbruk er en svært viktig bidragsyter for både karbonbinding og reduksjon av fossile utslipp.

FNs bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene – les mer
FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle – les mer
FNs bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn – les mer
FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon – les mer

Skog og skogbruk:

Skogbruk er næring og skogen skaper økonomiske verdier og arbeidsplasser. Skogbrukets virksomhet må være stedstilpasset, miljøvennlig, bidra til robuste skoger og en utholdende skogproduksjon for kommende generasjoner. Skogbruk skal være bærekraftig.

FNs bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst – les mer
FNs bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur – les mer
FNs bærekraftsmål nr. 15: Livet på land – les mer
FNs bærekraftsmål nr. 4: God utdanning – les mer