Norsk Skogbruk utgis av Det norske Skogselskap og er landets eneste uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene skogbruk, maskin/teknikk, industri, trebruk, økonomi og marked, politikk, forskning, natur, miljø og klima, vilt og utmark og skogskader.

Medlemmer i Skogselskapet får 25 % rabatt på papirabonnement og 15 % rabatt på digitalt abonnement.