Bli medlem i Skogselskapet

Som medlem i Skogselskapet bidrar du til å støtte vårt arbeid med å ta vare på skogen som en viktig fornybar ressurs og et godt sted for rekreasjon.

Du trenger ikke være skogeier for å være medlem. Skogselskapet er for alle som er glad i skogen, enten de er interessert i skogbruk, friluftsliv eller naturvern.

Hvorfor støtte Skogselskapet?

Skogselskapet er en ideell organisasjon og har vært skogens vokter siden 1898. Helt siden oppstarten har vi spredd kunnskap om skogen til samfunnet.

Men jobben er ikke ferdig. Skogen har fortsatt behov for en egen «skogens vokter» så det gode og nødvendige samspillet mellom friluftsliv og skogbruk kan bestå.

Økt medlemstall gir større tyngde i den offentlige debatten, og betalende medlemmer utløser økonomiske midler fra departement, rentemidler og stiftelser. Med din støtte vil vi fortsette å spre kunnskap for å sikre robuste skoger for framtiden. Sammen kan vi øke bevisstheten om bærekraftig verdiskaping i skog.

Grunner til å bli medlem:

  • Bidra til at flere barn får større kunnskap om skog og hvordan de både kan bruke den og ta vare på den.
  • Blir en skogens ambassadør.
  • Bidrar til å ta vare på skogen som en viktig fornybar ressurs.
  • Får mer kunnskap om skogen, skogsdrift og skogbruket i Norge.
  • Få medlemsbladet Skog & Miljø i posten fire ganger i året.
  • Bli invitert med på turer og arrangementer.
  • Bidra til bruk av skogen som arena for friluftsliv, livskvalitet og folkehelse.
  • Være med på å sikre en god fremtid for skogen vår.

Les digitale utgaver av Skog & miljø her

Pris for medlemskap

Ut 2023: Kroner 125, –
Fra 1. juanuar 2024: Kroner 450,-

Medlemsfordeler

Stor nettbutikk godt utvalg av klær og utstyr til friluftsliv, jakt, fiske og sport.
Fordel: 25 % rabatt på ett kjøp i nettbutikken per kunde i 2023

Brusletto kniver representerer håndverkstradisjon, utvikling og kvalitet i over 125 år.
Fordel: 20 % rabatt på alle ordinære varer

Norlog er din butikk for utstyr til planting, skogpleie, avvirking, sagbruk og generelt skogsarbeid.
Fordel: 10 % rabatt på utvalgte varegrupper i nettbutikken

Norges eneste uavhengige fagtidsskrift for skogbruk.
Fordel: 15 % rabatt på papirabonnement og 25 % rabatt på digitalt abonnement