Aktuelle saker fra Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus er en ideell organisasjon med formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og å arbeide for et aktivt og godt skogbruk.

Vi arbeider med å spre kunnskap og engasjement om skog, skogbruk og bruken av tre – til skogeiere, barn og ungdom og allmennheten for øvrig. Vårt mål er at befolkningen i Oslo og Akershus skal sette pris på skog og se nytten av at den blir brukt til mange formål.

Skogselskapet i Oslo og Akershus har kontorer sammen med Det norske Skogselskap ved Slottsparken i Oslo sentrum.

Styret

Styret i Skogselskapet i Oslo og Akreshus består av:

Leder: Lars Henrik Sundby, Aurskog
Nestleder: Stian Sandbekkbråten, Aurskog
Styremedlem: Paul Næverlid, Nesodden
Styremedlem: Astrid Lindstad, Asker
Styremedlem: Gunnar Fjeld, Ski

Varamedlem: Anne Strøm Prestvik, Hakadal
Varamedlem: Eli Tangen Eggum, Ullensaker

© Kopirett - Skogselskapet. - Utvikling og design av Komplettweb.