Planter gir nytt håp

Hvert år tilfører vi mennesker atmosfæren fire milliarder tonn karbon netto. I underkant av 20 prosent kommer fra avskoging. Den raske ødeleggelsen av skog bidrar altså sterkt til utslipp av klimagasser, noe som akselerer den globale oppvarmingen.

Les mer »

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet