Skogselskapet i Hedmark ble stiftet i 1901 og er et av 19  fylkeslag. Vårt formål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiskaping og en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen.

Kjernevirksomheten i Skogselskapet i Hedmark er å spre informajson om skognatur og skogbruk med barn og unge som viktigste målgruppe. Vi tilbyr skoleskogdager for elever og kurs for lærere i fylket. I kontakten med skoleverket benytter vi læremiddelet Lære med skogen, som er tilrettelagt for skolens læreplanverk Kunnskapsløftet.

Alle som vil kan bli medlem i Skogselskapet i Hedmark, og som medlem støtter du arbeidet vårt med å spre informasjon om skogens betydning for samfunnet vårt.

 

Årsmeldinger

Les mer »

Styret

Les mer »

Kontakt oss

Les mer »

Ansatte

Les mer »

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet