2 blir til 1 = Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Styreleder Anders Hals har ordet.

Skogselskapene i Telemark og Buskerud har over flere år arbeidet for at de to fylkesskogselskapene skulle arbeidere tettere sammen om ulike oppgaver og prosesser. For 3 år siden, allerede, så man fordelene ved å slå planteskolene sammen, da ble Norgesplanter AS grunnlagt. At man i samarbeid på tvers av de 2 gamle planteskolene mest sannsynlig produserer Norges beste skogplanter så man nå også at et tettere samarbeid på tvers av de Skogselskapene ikke var en dum tanke. Både styret og administrasjon satte dette høyt opp på dagsorden deretter. Hanskene ble kastet og en intens jobb har siden den gang blitt lagt ned i denne ryddige og grundige prosessen.

3 år senere, nærmere bestemt 18.des.2019 ble det klart på de ekstraordinære årsmøtene for henholdsvis Telemark Skogselskap og Skogselskapet i Buskerud at man skulle ta steget fullt ut. Det ble enstemmig vedtatt hos begge. Med andre ord, fra og med 1.1.2020 heter vi:

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

Det nye styret som ble presentert av en sammensatt valgkomitee fra Telemark og Buskerud ble også valgt og ser ut som følgende:

 • Anders Hals (Styreleder – Buskerud)
 • Sverre Siljan (Nestleder – Telemark)
 • Knut Sønju (Styremedlem – Buskerud)
 • Heidi Hovde Skårnes (Styremedlem – Telemark)
 • Julie Baalerud Sand (Styremedlem – Buskerud)
 • Hølje Kristian Jore (Styremedlem – Telemark)
 • Anne Solbraa (Varamedlem – Telemark)
 • Ellef Korsbøen (Varamedlem – Buskerud)
De nye lederne ved Ander Hals (t.v.) og Sverre Siljan (t.h) prøver ut skogsmaskin simulatorene på Skogskolen i Saggrenda i forbindelse med de ekstraordinære årsmøtene. Her under kyndig veiledning av elever, daglig leder i SiB Lars Kihle og daglig leder TS Vegar Hvamb)

Vi, ansatte og styret, i det nye selskapet gleder oss til å ta fatt på jobben med å gjøre det nye Skogselskapet større og enda bedre. Vi håper at våre medlemmer og venner i skogen/skogbruket blir med på denne reisen.

Vi ønsker også å benytte anledningen til å takke av 3 av våre tidligere medlemmer i Skogselskapet i Buskerud for god og stødig innsatsen i styret.

 • Gunhild Sønsteby Skinnes
 • Karen Anne Grette
 • Sigvart Pedersen
Styreleder Anders Hals takker av styremedlemmene Sønsteby Skinnes og Grette for deres innsats i styret i SiB

<- Tilbake

Andre nyheter fra Buskerud og Telemark