2. mill. til natursti og aktivt friluftsliv

Skogselskapet er tildelt 2. mill. kroner til naturstier og aktivt friluftsliv av Sparebankstiftelsen DNB.

Pengene skal brukes til å tilrettelegge for økt interesse, glede, trygghet, aktivitet og kunnskap om naturen for alle. Gjennom å lære om og være i skogen, får man et ønske om å ta vare på naturen. Midlene skal brukes over hele landet og bidra til oppgradering og nyetablering av naturstier og leirplasser.

Dette er stort og veldig positivt både for oss alle i Skogselskapet – og for effekten av at nærfriluftslivet blir tilgjengelig og mer innholdsrikt for enda flere, sier Trygve Enger, administrerende direktør i Det norske Skogselskap.

Behov
Det er et behov for tilrettelegging av naturstier og møteplasser for at alle skal få et godt forhold til skogen, bli glad i den og ta vare på den.
Erfaringer viser at naturstiene bidrar til økt turglede, gir gode helseeffekter og øker kunnskapen om skog og natur, spesielt hos barn og unge.
Økt kunnskap om det skogmiljøet man ferdes i gir en ny dimensjon til opplevelsen man får ved å ferdes ute.

Godt tilrettelagte møteplasser med naturstier vil bidra til at flere mennesker kommer seg ut og får oppleve det skogen har å by på for fysisk og mental helse.
Befolkningen blir mer og mer urbanisert og fjerner seg fra naturen. Dette tiltaket tilrettelegger for naturopplevelser også for de som ikke er vant til å ferdes i naturen.

En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som gjør det mulig å gjennomføre dette.

Les også:

Andre nyheter fra Skogselskapet