Adm. dir. Trygve Enger slutter i Det norske Skogselskap

Etter nesten 16 år i direktørstolen velger Trygve Enger og Det norske Skogselskap (DnS) å gå hver sin vei. Selv om våre veier nå skilles, er vår felles lidenskap for skogen urokkelig.

Trygve Enger

Jeg har hatt gleden av å lede DnS i nærmere 16 år. Etter å ha fullført et vellykket 125-års jubileum i høst ønsker jeg nå å slippe til nye krefter som kan ta stafettpinnen videre. Alt har sin tid og jeg gleder meg til å følge dette viktige arbeidet videre fra sidelinjen, uttaler Enger.

Det norske Skogselskap har nytt godt av Trygve Engers kompetanse, hans store engasjement for skogsaken, blant annet de siste årene gjennom å samle ulike aktører rundt fremtidsskogen – som en av løsningene i klima -og naturkrisen verden står overfor, sier styreleder Line Henriette Holten.

Line Henriette Holten

Enger har planmessig arbeidet med å knytte fylkesskogselskapene og DnS tettere sammen til begges fordel. Skogsaken og organisasjonen står nå mer samlet og sterkere enn noen gang tidligere, bla. gjennom felles medlemskategorier, felles målgrupper og felles kommunikasjonsstrategi. Organisasjonen er nå godt beredt for et enda sterkere samhold og økt slagkraft for skogselskapsfamilien og skogsaken i årene fremover.

Enger har på en god måte balansert Skogselskapets brobyggerrolle mellom interessene til det utøvende skogbruket på den ene siden, og friluftsliv og naturvern på den andre siden. Det er etablert økt forståelse om dette i hans periode.

Dette har Trygve Enger lykkes med bla. gjennom en godt etablert strategi med de tre satsingsområdene Skog & klima, Skog & helse og Skog & skogbruk.

– Å lede DnS er mer en livsstil enn en jobb å regne – og det har vært et privilegium å ha denne rollen så lenge. Jeg er stolt over alt det vi sammen har fått utrettet gjennom alle disse årene. Det er gjort med et fantastisk engasjement, kunnskap og innsats fra gode kolleger og i et godt samarbeid med styret, fylkesskogselskapene, politikere, partnere og andre støttespillere.

– Takk til dere alle for et meget godt samarbeid! avslutter Enger.

Det norske Skogselskap vil takke Trygve Enger for den store innsatsen han har gjort for Skogselskapet, skogsaken og alle våre støttespillere.

Styreleder: Line Henriette Holten, 480 82 605

Uttalelse 11.12.2023.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet