Skogselskapet i Agder

Skogselskapet i Agder er en ideell organisasjon som har som intensjon å skape forståelse for skogens mangesidige betydning, som verdiskaper, som avgjørende i klimakampen og som tradisjonsbærer. Skogselskapet i Agder er et av 16 fylkesskogselskap, og har en 125 års historikk.

Skogselskapet i Agder er en medlemsorganisasjon med 950 medlemmer. Alle som er glad i skogen er velkommen som medlemmer. I tillegg er en rekke skogeierlag og bondelag støttemedlemmer av organisasjonen.

Våre viktigste oppgaver er:

  • Å gi barn og ungdom kunnskap og opplevelser om skognaturen og skogbruk
  • Å informere om skogens positive verdier mot allmennheten
  • Fremme interesse for skogen, skogbruket og produkter fra næringen
  • Skape positive holdninger til skogen og skogbruket i Agder
  • Fremme nyskaping og etablerer lyst med grunnlag i tre og skognatur

Våre viktigste målgrupper er barn, unge, ansatte i skoleverket og allmennheten for øvrig. Vi når våre mål ved å være ute i skogen sammen.

Vi har kontor på Reiersøl Planteskole i Froland.

Målet vårt er å skape økt interesse og forståelse for skog og skogbruk gjennom ulike tiltak. Målgruppene vi satser spesielt på er barn, ungdom og allmennheten. Ønsker dere hjelp, kontakt daglig leder Hans Olav Gurebo på tlf.: 974 77 574 eller e-post: hog@skogselskapet.no, eller noen i styret.

Skoleskogdager
Å arrangere skogdager er en fin mulighet til å lære ulike målgrupper om skog og skogbruk på en morsom og lærerik måte. Gjennom ulike aktiviteter vil for eksempel barn og ungdom få informasjon om forvaltning av skog fra frø til ferdig produkt. Skogselskapet hjelper gjerne til med å dra i gang skogdager for både skoler og allmennheten!

Styret i Skogselskapet i Agder:
Leder: Trygve Haugeland, Lyngdal
Nestleder: Elma Liane, Lillesand
Styremedlem: Torbjørn Flaat, Evje og Hornnes
Styremedlem: Eivind Kvinlaug, Lyngdal
Styremedlem: Thor Skjevrak, Songdalen
Styremedlem: Lilly Berland, Arendal