Aktivitetsoversikt Oslo og Akershus

Tallene under viser omfanget og utviklingen i våre viktigste aktiviteter

Dager
Barn/unge
Voksne
Skogdager for barneskoler (40 skoler)
    45
   1840
   124
Kurs/foredrag bioenergi og skogbruk – skogeiere og andre
    16
   614
Webinar, om skogfond og skogkultur      8

   485
Veiledning bioenergi og skogbruk, med skogeiere og bønder
      61
Større arrangement, messer etc.
     8
Annet (medlemmer)
     1
      45
Sum 2022
 78
  1840
  1329
Skogdager for barneskoler (45 skoler)
  51
   2113
 150
Kurs/foredrag bioenergi og skogbruk – skogeiere og andre
    7
    74
Webinar, om skogfond og skogkultur     2

  200
Veiledning/befaring bioenergi og skogbruk, med skogeiere og bønder
    90
Rekruttering, skogdager ol . for ungdom
    1
      17
       2
Større arrangement, messer etc.
Avlyst
      pga.
korona
Annet (medlemmer)
    1
     40
Sum 2021
 62
  2130
  556
Skogdager for barneskoler (48 skoler)
  51
  1943
 137
Kurs/foredrag bioenergi og skogbruk – skogeiere og andre
   9
 438
Veiledning/befaring bioenergi og skogbruk – skogeiere og bønder
   86
Rekruttering, skogdager ol . for ungdom
  8
     42
     3
Større arrangement, messer etc.
 Avlyst
pga.
korona
Annet (medlemmer)
   1
   40
Sum 2020
 69
1985
 704
Skogdager for barneskoler (49 skoler)
  40
 2275
 155
Kurs/foredrag bioenergi og skogbruk – skogeiere og andre
  20
       6
 435
Veiledning/befaring bioenergi og skogbruk – skogeiere og bønder
   95
Andre større arrangement, messer etc.
 20
Annet (medlemmer)
   1
   40
Sum 2019
 81
2281
 725
Skogdager for barneskoler (66 skoler)
 51
3328
 226
Skogdager for videregående
  3
    36
     6
Bioenergikurs, for skogeiere og andre
11
340
Skogdager for politikere
  1
  25
Andre større arrangement, messer etc.
12
Annet (medlemmer)
  2
  45
Sum 2018
80
3364
642
Skogdager for barneskoler (40 skoler)
 35
 2456
 201
Skogdager for skogeiere
 20
Bioenergikurs
 16
 539
Andre større arrangement, messer etc.
 14
Annet (medlemmer)
   1
   40
Sum 2017
 86
 2456
 780
Skogdager for barneskoler (54 skoler)
50
2629
194
Skogdager for skogeiere
  1
  55
Bioenergikurs
  7
164
Andre større arrangement, messer etc.
24
Annet (medlemmer)
  1
  28
Sum 2016
83
2629
441
Skogdager for barneskoler (60 skoler)
49
3191
227
Skogdager for skogeiere
  1
  19
Bioenergikurs
11
320
Andre større arrangement, messer etc.
21
Annet (medlemmer)
  1
  40
Sum 2015
83
3191
606
Skogdager for barneskoler (49 skoler)
39
2531
134
Skogdager for skogeiere
  6
126
Bioenergikurs
14
245
Andre større arrangement, messer etc.
24
Annet (medlemmer)
   1
  39
Sum 2014
84
2531
544
Skogdager for barneskoler (65 skoler)
58
3050
179
Skogdager for skogeiere
  3
  63
Bioenergikurs
  3
  77
Andre større arrangement, messer etc.
15
Annet (medlemmer)
  1
  26
Sum 2013
80
3050
345
Skogdager for barneskoler
37
2531
145
Opplegg for ungdomsskoler
  3
  450
  30
Skogdager for skogeiere
  1
  12
Lærerkurs
  1
    5
Bioenergikurs
  5
    48
179
Annet (medlemmer)
  1
  21
Sum 2012
48
3029
392
Skogdager for barneskoler
56
3535
213
Opplegg for ungdomsskoler
  1
    60
    5
Skogdager for skogeiere
  2
  41
Bioenergikurs
15
    60
336
Annet (medlemmer)
  2
  50
Sum 2011
76
3655
645
Skogdager for barneskoler
  78
3349
204
Opplegg for ungdomsskoler
  11
  339
  58
Opplegg for videregående
    1
    75
    7
Bioenergikurs
  22
507
Annet (medlemmer)
    2
  65
Sum 2010
114
3763
841
Skogdager for barneskoler
  77
4123
303
Skogdager for ungdomsskoler
  15
  829
  66
Skogdager for skogeiere
    3
350
Lærerkurs
    4
  81
Bioenergikurs
  21
499
Annet
    2
  73
Sum 2009
122
4951
1322

Andre nyheter fra Skogselskapet