Daglig leder i Skogselskapet i Agder

Skogselskapet i Agder søker en initiativrik og selvstendig person som trives å jobbe med utadrettede oppgaver. Det blir fra januar 2024 ledig en 100 % fast stilling som daglig leder og informasjonskonsulent. Stillingen innebærer ansvar for Skogselskapet i Agder sin utadrettede virksomhet, i tillegg til prosjekt- og administrativt arbeid. 

Målgruppene for arbeidet i Skogselskapet er barn, skoleungdom, skogeiere, skog- og landbruksbruksnæringen, utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og samfunnet ellers. Våre viktigste samarbeidspartnere er skognæringen, Statsforvalterens landbruksavdeling, Fylkeskommunen, utdanningsinstitusjoner og egne medlemmer.

Jobben er både variert og fleksibel. Den utadrettede delen består hovedsakelig av gjennomføring av arrangementer og informasjonstiltak. Det administrative arbeidet varier avhengig av sesong og faser i de til enhver tid aktuelle prosjektene. 

Arbeidsoppgaver

 • Formidle Skogselskapets visjon utad.
 • Prosjektarbeid, arbeide med pågående og nye prosjekter.
 • Bidra til utvikling av eiendommen Epledal i Lyngdal.
 • Administrative oppgaver som å planlegge ulike tiltak og arrangementer som skoleskogdager, turer, kurs samt rapportering, økonomi og medlemsarbeid. I tillegg følger oppgaver som styrets sekretær.
 • Sekretær for TEFA styret.

Kvalifikasjoner

 • Gode skog – og naturfaglige kunnskaper, gjerne relevant høyere utdanning.
 • God formidlingsevne og gjerne pedagogisk utdannelse (relevant praksis vil kunne kompensere for manglende formalkompetanse)
 • Erfaring med informasjonsarbeid og prosjektarbeid.
 • Erfaring med administrativt arbeid.

Egenskaper

 • Utadvendt og god til å skape relasjoner.
 • Initiativrik.
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team.

Personlige egnethet og relevant praksis tillegges stor vekt. Nærmeste overordnede vil være styrets leder. Den som ansettes vil også arbeide i nær kontakt med resten av styret.

Geografisk arbeidsområde vil være hele Agder. Nåværende kontorsted er Reiersøl Planteskole i Froland, men dette kan endres. Jobben innebærer reisning, og noe arbeid på kveldstid og helg. Den som ansettes må disponere bil.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert jobb i en veletablert organisasjon.
 • Lønn etter avtale.
 • Reisegodtgjørelse etter statens satser.

Skriftlig søknad med CV sendes pr e-post til: agder@skogselskapet.no
Attester, vitnemål og referanser medtas på eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Skogselskapet i Agder er en ideell organisasjon som har som intensjon å skape forståelse for skogens mangesidige betydning. Våre hovedsatsingsområder er:

 • Skog og klima
 • Skog, helse- og friluftsaktiviteter
 • Skog og verdiskaping


Våre viktigste målgrupper er barn, unge, ansatte i skoleverket og samfunnet ellers. Vi når våre mål ved å være ute i skogen sammen hvor skogen er læringsarena. Vi gjennomfører aktiviteter og arrangementer med stor grad av frivillig innsats fra medlemmer, i samarbeid med andre organisasjoner, lokale skogeierlag, kommuner og næringsliv.

Skogselskapet i Agder er et av 18 fylkesskogselskaper med sentralleddet, Det Norske Skogselskap (DnS), i Oslo, og har 125 års historikk. I Agder har vi i underkant av 1000 medlemmer.

Nyheter fra Skogselskapet