Gratulerer med dagen!

I dag er det 125 år siden Det norske Skogselskap ble stiftet. Jeg startet dagen tidlig der jeg liker meg aller best: i skogen. Elgjakta er et høydepunkt for mange i løpet av høsten.

Selv har jeg gleden av å høre til et jaktlag på Ringerike, og har det siste døgnet både kjent på det gode kameratskapet som følger med dette mangeårige felleskapet, og følelsen av å være ute i naturen over tid. Det er noe helt eget med skogen om høsten, med fargene som skifter, og lufta som begynner å bli frisk mens sola fortsatt varmer.

Denne opplevelsen av å være ute i skogen håper jeg generasjonene etter oss også vil få. Da Skogselskapet ble stiftet, var den norske skogen i krise. Høyt uttak av tømmer over lang tid, gjorde det helt nødvendig med tiltak. Gjenplantingen krevde både mot og hardt arbeid, men skogene våre er i dag i bedre stand enn det som noen gang tidligere er registrert. Århundrer med dimensjonshogst hadde skapt en utarmet skog og «den grønne løgn».

Et blikk bakover gir oss perspektiv. Samtidig er det viktig med et blikk framover.

Krisen vi nå står overfor, er av et annet format, med både en natur- og klimakrise. Klimaendringer og naturtap er et globalt problem. Skogen er helt sentral i dette spørsmålet. Samtidig ser vi, også her hjemme, at skogen er utsatt. Tørkesommeren i 2018, stormen i 2021, og nå i år ekstremnedbør og flom etter Hans og Lille-Hans, viser både hvor sårbare vi er – og at «den nye normalen» utfordrer det som har vært etablert kunnskap om skogforvaltningen.

EU jobber overordnet med reguleringer og felles mål, gjennom Green Deal og Fit for 55. Gjennom EØS er dette noe også norske skogbrukere må forholde seg til. For skognæringen betyr det blant annet mer miljøkartlegging av skogen, og økte krav til dokumentasjon. Samtidig vet vi at nettopp skogbruket er en viktig del av det grønne skiftet.

Jeg har ledet Skogselskapet i 15 år, og synes nå endelig å merke en ny tone i ordskiftet, med en felles forståelse for utfordringene vi faktisk står ovenfor. Det er mer dialog, og mindre debatt. Målet er ikke å vinne en diskusjon, men å skape mer forståelse. Å lytte mer – enn å argumentere. Vi er ikke motstandere i en debatt, men lagspillere med samme mål: framtidsskogen. Vi må tåle at vi ikke har den nøyaktige fasiten på hvordan vi kommer dit, og samtidig være åpne for å lære av hverandre underveis.

Skogselskapet er en ideell organisasjon. Vi har vår rolle i skjæringspunktet mellom klima, miljø, næring og friluftsliv – og vi jobber kontinuerlig for god dialog og kunnskapsøkning.  

I alle år har Skogselskapet løftet fram viktigheten av skog og skogens mangesidige betydning. Dette innbefatter den helheten som skogen representerer – gjennom et aktivt, godt drevet skogbruk, skogen som arena for helse, rekreasjon og friluftsliv – og skogen som fornybar ressurs og viktig del av løsningen på våre klimautfordringer.

Det er ingen av oss som er her i 2148, for å snakke om Skogselskapets 250-årsjubileum. Men barnebarna våre, og deres barn igjen, kan forhåpentligvis fortsatt snakke om skogen, og se at det ble gjort gode valg for framtiden.

Gratulerer til alle i den store Skogselskapsfamilien – medlemmer, tillitsvalgte og ansatte – med 125 viktige år og til lykke med framtidsskogen!

Trygve Enger
Adm.dir.

Nyheter fra Skogselskapet