Åpent fagmøte den 25. juni på Norske Skog, Skogn

I etterkant av årsmøte den 25. juni på Skogn har vi vært så heldige å få to meget interessante foredragsholdere.

Program for dagen

Kl. 10.00 Årsmøte 2019
Kl. 12.00 Fagmøte

Norske Skog, dagens situasjon og fremtidige satsinger– ved Amund Saxsrud, Adm. dir. Norske Skog, Skogn

Skognæringa ser ingen klimakrise, vi ser bare muligheterved Stig Klomsten, Leder av Kystskogbruket

Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00 Omvisning på papirfabrikken

 

Fagmøte er et åpent arrangement for alle skoginteresserte.

Årsmelding 2018 legges ut på vår hjemmeside innen utgangen av mai. Innkalling til årsmøte sendes våre medlemmer i starten av juni.

 

På grunn av servering vil det være påmelding til fagmøte kl. 12.00.

Frist 19. juni til rannveig.kristiansen@skogselskapet.no.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag