Arendalsuka 2017

Skogen igjen i sentrum

For fjerde året på rad deltok Det norske Skogselskap aktivt under Arendalsuka. Også i år i et tett og godt samarbeid med AT Skog og Skogselskapet i Agder. Dette i form av felles stand i den politiske gågaten som frontet skogens betydning for det grønne skiftet og viktigheten av en aktiv skogforvaltning.

Gjennom uken var det flere spennende møteplasser i form av frokostmøter og fagseminar om skogens muligheter, herunder med aktiv deltakelse fra blant annet Norges Skogeierforbund, Zero og LO.

Arendalsuka ble startet opp i 2012. Den beskrives som årets viktigste møteplass mellom politikk og næringsliv, media og folk flest. Formålet er å skape en møteplass for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig. Alle arrangement i regi av Arendalsuka er åpent for alle og gratis.

Hele 780 arrangementer sto på programmet i år. Dette fordelt på debatter, seminarer, foredrag, samtaler, kulturarrangement, appeller, konferanser og workshops. Arrangørene regner med at det var over 70.000 besøkende under arrangementene i de fem hektiske dagene.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet